องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

นายสมาน  กรองมะเริง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

โทร. 080-6593287

ภาพกิจกรรม

     ขอเชิญผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566..>>>


     บริการประชาชน Traffy Fondue องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง


องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ว่าที่ร้อยตรี เดชา ประจุดทะเก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

โทร. 081-5490919

 

 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.เลียบทางรถไฟฝั่งทิศใต้ หน้าบ้านนายประกาศ บ้านเคียงบึง หมู่ 9 ตำบลมะเริง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

 2.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 226 ไปโรงเรียนบึงสาร บ้านโคก หมู่ 7, บ้านบึง สาร หมู่ 5 ตำบลมะเริง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

 3.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยยายเรียง บ้านพระ ม.4ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

 4.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเจ๊ไก่ เชื่อมถนนสาย ฉ บ้านสารภี ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

 5.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำตะคองเก่าฝั่งทิศใต้ บ้านกระทอน หมู่ 8 ไปบ้านสารภี หมู่ 3ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

 6.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำตะคองเก่าทั้งสองฝั่ง บ้านกระทอน หมู่ 8 ไปบ้านโคก หมู่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 4.
ประกาศ-บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 5.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 6.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.207.160.97
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 31 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 31 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 29521 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 127020 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 กันยายน 2550