องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แสดงคำถาม เว็บบอร์ด
ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
วันที่ 24 ส.ค. 64
IP 182.52.30.12

หัวข้อคำถาม :

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราค

รายละเอียด :

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ผู้เสนอราคาที่ชนะการการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์กลการ 168 โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,220,000.- บาท(สองล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564
นายสมาน กรองมะเริง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :

กรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่าง