องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
ประวัติความเป็นมา

 

 

 

          มีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ในสมัยก่อนพระเจ้าพรหมทัศน์ได้คุมทัพทหารผ่านมาบริเวณตำบลมะเริงในปัจจุบัน และได้นำม้าซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลมาพักกินน้ำในบึง เมื่อม้ากินน้ำก็เกิดอาการตื่นระเริง จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านม้าเริง” ปัจจุบันได้เพี้ยนมาเป็น “มะเริง” และได้ก่อตั้งเป็นตำบลมะเริงในปัจจุบันมีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ในสมัยก่อนพระเจ้าพรหมทัศน์ได้คุมทัพทหารผ่านมาบริเวณตำบลมะเริงในปัจจุบัน และได้นำม้าซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลมาพักกินน้ำในบึง เมื่อม้ากินน้ำก็เกิดอาการตื่นระเริง จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านม้าเริง” ปัจจุบันได้เพี้ยนมาเป็น “มะเริง” และได้ก่อตั้งเป็นตำบลมะเริงในปัจจุบัน